wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin / Polityka Prywatności

Opinie o produktach

Kategorie

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin / Polityka Prywatności

Regulamin sprzedaży towarów świadczonych drogą elektroniczną na odległość przez sklep internetowy pod domeną www.iSkuter.pl

1. Wstęp - postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży przy korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.iSkuter.pl,
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Klienci mają dostęp do poniższego Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem linku internetowego na stronie głównej www.iSkuter.pl wraz z możliwością jego wydruku, dodatkowo dołączany jest jako załącznik do potwierdzenia zamówienia wraz z drukiem Odstąpienia od Umowy
Aktualny Regulamin możemy dostarczyć nieodpłatnie Klientowi drogą elektroniczną na wyraźne jego żądanie
Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień poniższego Regulaminu.
 
Definicje, zwroty, wyrażenia użyte w regulaminie:
Dowód zakupu – zawsze paragon lub faktura vat ( na wyraźne życzenie kupującego ) dołączana do sprzedawanego produktu.
Sklep internetowy – w rozumieniu sklep pod adresem www.iSkuter.pl za pomocą którego klient może dokonać zakupu towaru / produktu zwanym w dalszej części Sprzedawcą.

Hasło – dowolny ciąg znaków ustalany samodzielnie przez Klienta podczas rejestracji. Hasło nie może zawierać polskich znaków

Nabywca / Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia a w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jego prawnego opiekuna.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

Konto Klienta – strona Sklepu we ramach której Klient ma możliwość zarządzać danymi osobowymi, z wglądem do aktualnego zamówienia, podglądu historii zamówień itp.

Login – to e-mail który klient wprowadza w oknie logowania ( klient podaje go podczas procesu rejestracji ) w celu uzyskania dostępu do swojego konta.

Niezgodność Towaru z umową - w rozumienie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży.

Rejestracja – czynność, polegająca na założeniu przez Klienta własnego Konta Klienta,

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia (np. gwałtowne zmiany atmosferyczne, zamieszki społeczne itd).
Karta Produktu - towar / produkt wraz z wszystkimi niezbędnymi danymi

Strony – Sprzedawca i Klient / Konsument.

Towary, Produkty – rzeczy ruchome, których dotyczy Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Klientem.

Towar na zamówienie - towar oferowany w sklepie internetowym ale nie znajdujący się aktualnie na magazynie. Cena detaliczna tego towaru zostanie podana klientowi w momencie sprawdzenia jego dostępności

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów / Produktów w rozumieniu ustawy KC, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, sprowadzające się do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego , określające rodzaj i liczbę Produktu/ Towaru.


2. Strony transakcji:


- Nabywca / Klient, Konsument 

- Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego www.iSkuter.pl / superskuter.com.pl jest: firma MarBet – Marcin Pietroń z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza28 44-120  Pyskowice NIP: 9690403067 
REGON: 240559365 
Wpisany w Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 1/2007 przez Burmistrza Miasta Pyskowice                             zwany dalej Sklepem.


Klient może składać zamówienie na dwa sposoby:
- dokonując Rejestracji
- składając zamówienie bez Rejestracji. W tym przypadku klient nie posiada dostępu do Konta Klienta ponieważ takowe nie zostało / nie zostanie utworzone.
Informacja o cenie Produktu na stronie internetowej ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Nabywcę wiadomości e-mail potwierdzający realizacje zamówienia. Kolejnym etapem jest wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości e-mail o wysłaniu towaru co kończy proces wysyłki towaru.

3. Proces składania zamówienia:

- klient wybiera produkty ze sklepu do koszyka
- po zrobieniu zakupów wybiera przycisk " Do Kasy" tutaj podaje lub potwierdza dane do wysyłki i dane płatnika, wybiera sposób wysyłki lub odbioru
- następny krok to potwierdzenie zapoznania się z regulaminem sklepu i wybranie przycisku "Zamawiam i Płacę" który jest jednoznaczny z potwierdzeniem złożenia zamówienia i obowiązkiem zapłaty.
- klient otrzyma wiadomość email o złożonym zamówieniu, kolejny email otrzyma o realizacji zamówienia tj na jakim etapie jest jego zamówienie. W momencie wysyłki towaru klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość email.

4. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT,

Klient ma możliwość wyboru płatności w momencie gdy dokonał już zakupów i towar znajduje się w koszyku wybierając opcje „do kasy” i jeżeli chce może sfinalizować zakup jednym z kilku wariantów:
- płatność za pobraniem
- płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy
- płatność przelewem za pośrednictwem systemu płatności Payu dostępnego w trakcie składania zamówienia.
- odebrać osobiście.
                                                 5. Realizacja zamówienia i Wysyłka:

 1. Czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym produkcie i najczęściej wynosi 24 godziny nie wliczając sobót, dni wolnych i Świąt. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z opóźnieniem terminu realizacji klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość email lub telefonicznie

       2. Sprzedawca dostarcza towar Firmą Kurierską / Poczta Polską / Paczkomaty InPost

Firmy Kurierskie obsługujące nasz sklep DPD i FeDex, Pocztex - wszystkie podane ceny to ceny brutto.

Koszty wysyłki Kurierem DPD lub FeDex:
Koszt wysyłki za pobraniem wynosi 19zł.
Koszt wysyłki po przedpłacie ( przelew na konto ) wynosi 14zł.
Maksymalna waga jednej przesyłki to 30kg
Termin dostawy 95% na drugi dzień roboczy
Przesyłka ubezpieczona

Koszty wysyłki Pocztex:
Koszt wysyłki za pobraniem wynosi 14zł.
Koszt wysyłki po przedpłacie ( przelew na konto ) wynosi 12zł.
Maksymalna waga jednej przesyłki to 30kg
Termin dostawy : dwa do trzech dni roboczych
Przesyłka ubezpieczona

Paczkomaty InPost :
wysyłka tylko po przedpłacie. Koszt wysyłki 9 zł. Maksymalna waga 25kg.
Maksymalne wymiary 41 x 38 x 64 cm. Przesyłka nie ubezpieczona. Koszt ubezpieczenia wynosi 1,50zł
Termin dostawy około 2 do 3 dni roboczych

Przesyłka nie ubezpieczona.

Poczta Polska:
Wysyłka po przedpłacie. Koszt wysyłki 6 zł. Maksymalna waga 1kg
Maksymalne wymiary: 21 x 30 x 50 cm -
najczęściej wysyłamy bez oryginalnego opakowania
Termin dostawy od 2 do 5 dni roboczych
Przesyłka nie ubezpieczona.

Przesyłka zostanie dostarczona pod wskazany adres - nie dostarczamy przesyłek do rąk własnych chyba że klient złoży takie zlecenie w uwagach zamówienia.
W przypadku nieobecności adresata przesyłki rejestrowanej, doręczyciel umieszcza w skrzynce oddawczej, na drzwiach adresata lub w innym widocznym miejscu pisemne zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki oraz adresie Punktu Pocztowego, Punktu Awizacyjnego lub Oddziału, w którym przesyłkę należy odebrać w terminie kolejnych 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia.
 

Ceny za dostarczenie przesyłki każdorazowo widoczne są w trakcie procesu składania zamówienia, dodatkowo też aktualny cennik znajduje się pod linkiem:
http://iskuter.pl/formy-dostawy-wysylki-pm-13.html

3. Informacja o dostępności Produktu jest podawana przy karcie produktu.
4. W przypadku braku Produktu ( brak możliwości realizacji Zamówienia ) Klienta otrzyma niezwłocznie zwrot swoich uiszczonych opłat przelewem na wskazany rachunek bankowy lub zostanie zaproponowane inne rozwiązanie korzystniejsze dla Nabywcy – np. wymiana towaru na podobny o lepszych parametrach
5. W celu realizacji Zamówienia a dokładnie wysyłki Towaru , Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail lub je uzupełnienie na Koncie Klienta
6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia informacji o zmianie statusu zamówienia na "towary zostały wysłane"
7. Nabywca zostaje poinformowany przez Sprzedawcę wiadomością e-mail o wysłaniu towaru co kończy proces realizacji wysyłki towaru.
8. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 501418970 lub via e-mail kontakt@superskuter.com.pl Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
9. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę pod kątem:
- uszkodzenia mechanicznego przesyłki
- zgodności zawartości przesyłki z zamówieniem,
W przypadku stwierdzenia wystąpienia którejś z powyższych niezgodności
prosimy o sporządzenie ( spisanie ) protokołu reklamacyjnego towaru w obecności kuriera lub przez kuriera.
 W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.
Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Odpowiedzialność i obowiązki Nabywcy / Klienta, Konsumenta i Sprzedawcy

1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego  
2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie treści na Sklepie Internetowym ( komentarze do artykułów, opinie o produkcie itd.)- a zarazem nie mogą one naruszać postanowień Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa. W szczególności zabrania się:
- zamieszczania Treści o charakterze reklamowym.
                    - zamieszczania treści z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
                    - zamieszczania treści obraźliwych powszechnie uznawanych za obraźliwe,
3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego a dokładniej do składania zamówień , ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
                    - podał dane wprowadzające w błąd Sprzedawcę lub osoby trzecie
                    - działał na szkodę Sprzedawcy lub osób trzecich. 
4. Sprzedawca w miarę możliwości dba o stronę techniczną sklepu internetowego. Wszelkie reklamację dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego prosimy składać na adres kontakt(at)superskuter.com.pl.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
          - szkody powstałe poprzez podawanie danych dostępu do Konta Klienta osobom trzecim

7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

 

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów / Produktu zawartej na odległość,

umowę uważa się za nie zawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń na zasadach opisanych poniżej:

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni i wysłanie oświadczenia do siedziby firmy poprzez: mail, fax, pocztę itd.

Termin ten jest liczony od momentu wydania Konsumentowi towaru.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu:
www.iskuter.pl/odst.txt

 

2. Zwrot wszystkich świadczeń ze strony Sprzedawcy nastąpi do 14 - tu dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia pod warunkiem uzyskania uprawnienia do odstąpienia od umowy. Zwrot płatności odbywa się w taki sam sposób jaki dokonał zakup konsument chyba że konsument wybierze inną formę.

3. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.
Zarazem prosimy o dołączenie dokumentu sprzedaży

Konsument musi zwrócić towar do 14- tu dni kalendarzowych od dnia którego odstąpił od umowy

     5. Zwrotu można dokonać: 
-na adres firmy najtańszą firmą wykonującą usługi dostępną w Naszym sklepie internetowym.
- dostarczyć osobiście do siedziby firmy

W przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztową (Ze względu na gabaryty i wagę towaru) - prosimy o kontakt z firmą

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
- Nabycia towarów które są wyraźnie przygotowane dla klienta - modyfikowane, robione na zamówienie
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne
9. W przypadku wybrania rodzaju dostawy z koniecznością wykonania przedpłaty to na tą wpłatę czekamy do siedmiu dni. Po tym terminie zwracamy się z przypomnieniem do klienta w celu dokończenia zamówienia lub rozwiązania umowy

8. Reklamacje / Niezgodność Towaru z umową.


Klienci zarejestrowani:
Reklamacje można składać korzystając z formularza dostępnego na swoim koncie po zalogowaniu w sklepie internetowym.
Klienci nie zarejestrowani: Nie mają konta w sklepie internetowym więc zgłoszenie prosimy wysyłać poprzez email. Zgłoszenie takie powinno zawierać:
1. Imię i Nazwisko
2. Adres email
3. Numer zamówienia / Pozycji na zamówieniu której dotyczy reklamacja
4. Opis
Po wypisaniu i przesłaniu takiego zgłoszenia na adres kontakt(at)superskuter.com.pl w/w formularza ( dotyczy to klientów zarejestrowanych jak i bez rejestracji ) firma MarBet rozpatruje w ciągu 7 dni reklamacje. O jej zakończeniu poinformuje klienta via email
W momencie odsyłania reklamowanego produktu prosimy adresować na adres: MarBet - Marcin Pietroń ul. Sienkiewicza 28 44-120 Pyskowice  z dopiskiem „reklamacja ”.
Nie przyjmujemy przesyłek za "pobraniem".
Jeżeli to możliwe prosimy o wysyłkę za pośrednictwem Paczkomaty InPost Paczkomat PYS987, Poczty Polskiej lub InPost
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru. lub zwrot środków w sposób przekazany przez klienta.
Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z umową sprzedaży zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza  ani nie pozbawia uprawnień Konsumenta jakie mu przysługują na podstawie ogólnych przepisów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta można składać pisemnie bezpośrednio w siedzibie firmy.


9. GWARANCJE

Wszystkie towary dostępne w ofercie są objęte rękojmą lub są rozszerzone o gwarancje . Jeżeli nabywcą towaru nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 k.c. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Gwarancja obejmuje czas trwania do 24 - miesięcy. Czas trwania gwarancji podany jest na karcie produktu oraz w karcie gwarancyjnej.
Gwarancja zawiera;

- wystawiana jest w formie pisemnej w języku polskim dołączonego do towaru, zawierająca numer i serie produktu
- Adres i nazwę Gwaranta lub jego przedstawiciela
- Warunki i postępowanie z produktem - oświadczenia gwarancyjne zawierające podstawowe informacje potrzebne do wykonania uprawnień z tytułu gwarancji
Gwarancja dołączana jest z produktem wraz z dowodem zakupu. Gwarancja nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Link do zakładki: http://iskuter.pl/gwarancja-pm-14.html

10. Zastrzeżenia prawne / Spory

Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi.
Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody lub zgody ich właścicieli. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sklepu to zdjęcia wykonane rzeczywistych produktów. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.

 1. W przypadku gdy dojdzie przez Klienta do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. Polityka prywatności / Newsletter i przetwarzanie danych

1. Zgadzam się na przetwarzanie danych podanych przeze mnie w procesie rejestracji, w tym mojego adresu e-mail, w celach niezbędnych do prowadzenia portalu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.). Marcin Pietroń zobowiązuje się do nie używania tych danych do celów innych niż niezbędne do prowadzenia niniejszego portalu. Rejestrując się w portalu zgadzam się na otrzymywanie newslettera. Usunięcie subskrypcji newslettera jest możliwe w dowolnym momencie poprzez kliknięcie odnośnika zawartego w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach tej subskrypcji lub edycję danych konta.
Zawsze  klient / osoba zarejestrowana w w/w sklepie ma prawo do wglądu swoich danych ich poprawiania lub usunięcia.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Z powiadomieniem klientów drogą elektroniczną.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r

                      12. Polityka cookie


Cookie jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje (np. wybrany język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Większość stron internetowych używa plików cookie.

Mechanizm Cookies w sklepie iSkuter.pl NIE JEST WYKORZYSTYWANY do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani ich śledzenia . Pliki Cookies stosowane w serwisie iSkuter.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Jak ta strona internetowa używa Cookie i jak wykorzystuje gromadzone informacje ?

Typy cookie używane w sklepie:

 • Cookie związane z daną sesją. Tymczasowe cookie, które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej (a dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki). Pozwalają stronom sklepu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego wpisywania informacji.

 • Informacje o ruchu na stronie. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane sa narzedzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie.

Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Na naszej stronie pliki cookie nie zbierają danych osobowych, pozwalajacych na personalną identyfikację użytkownika.
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat ( adres przedsiębiorcy )
..................................................................................................................................................

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)...................................................................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)........................................................................................


– Adres konsumenta(-ów).......................................................................................................

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
........................................................................................


– Data............................................................................................................................
 

(*) Niepotrzebne skreślić.
 
 


Przejdź do strony głównej

Promocje

Kontakt

Systemy płatności

 • PayU
 • eserivce
 • Przelewy24
 • Payeezy
 • PayU Raty

Chmura tagów

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl