wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin Sklepu Internetowego2

Opinie o produktach

Kategorie

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin sprzedaży towarów świadczonych drogą elektroniczną na odległość przez sklep internetowy pod domeną www.iSkuter.pl / www.Superskuter.com.pl

1. Wstęp - postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży przy korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.iSkuter.pl / www.superskuter.com.pl
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Klienci mają dostęp do poniższego Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem linku internetowego na stronie głównej www.iSkuter.pl wraz z możliwością jego wydruku, dodatkowo dołączany jest jako załącznik do potwierdzenia zamówienia wraz z drukiem Odstąpienia od Umowy

Aktualny Regulamin możemy dostarczyć nieodpłatnie Klientowi drogą elektroniczną na wyraźne jego żądanie


Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień poniższego Regulaminu.
 
Definicje, zwroty, wyrażenia użyte w regulaminie:
Dowód zakupu – zawsze paragon lub faktura vat ( na wyraźne życzenie kupującego ) dołączana do sprzedawanego produktu.
Sklep internetowy – w rozumieniu sklep pod adresem
www.iSkuter.pl / www.Superskuter.com.pl za pomocą którego klient może dokonać zakupu towaru / produktu zwanym w dalszej części Sprzedawcą.

Hasło – dowolny ciąg znaków ustalany samodzielnie przez Klienta podczas rejestracji. Hasło nie może zawierać polskich znaków

Nabywca / Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia a w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jego prawnego opiekuna.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

Konto Klienta – strona Sklepu we ramach której Klient ma możliwość zarządzać danymi osobowymi, z wglądem do aktualnego zamówienia, podglądu historii zamówień itp.

Login – to e-mail który klient wprowadza w oknie logowania ( klient podaje go podczas procesu rejestracji ) w celu uzyskania dostępu do swojego konta.

Niezgodność Towaru z umową - w rozumienie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży.

Rejestracja – czynność, polegająca na założeniu przez Klienta własnego Konta Klienta,

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia (np. gwałtowne zmiany atmosferyczne, zamieszki społeczne itd).
Karta Produktu - towar / produkt wraz z wszystkimi niezbędnymi danymi

Strony – Sprzedawca i Klient / Konsument.

Towary, Produkty – rzeczy ruchome, których dotyczy Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Klientem.

Towar na zamówienie - towar oferowany w sklepie internetowym ale nie znajdujący się aktualnie na magazynie. Cena detaliczna tego towaru zostanie podana klientowi w momencie sprawdzenia jego dostępności

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów / Produktów w rozumieniu ustawy KC, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, sprowadzające się do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego , określające rodzaj i liczbę Produktu/ Towaru.

Polityka prywatności ( RODO ) - ustawa w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r. tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 )


2. Strony transakcji:


- Nabywca / Klient, Konsument 

- Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego www.iSkuter.pl / www.superskuter.com.pl jest: firma MarBet – Marcin Pietroń z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza28 44-120  Pyskowice NIP: 9690403067 
REGON: 240559365 
Wpisany w Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 1/2007 przez Burmistrza Miasta Pyskowice                            zwany dalej Sklepem.


Klient może składać zamówienie na dwa sposoby:
- dokonując Rejestracji
- składając zamówienie bez Rejestracji. W tym przypadku klient nie posiada dostępu do Konta Klienta ponieważ takowe nie zostało / nie zostanie utworzone.
Informacja o cenie Produktu na stronie internetowej ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Nabywcę wiadomości e-mail potwierdzający realizacje zamówienia. Kolejnym etapem jest wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości e-mail o wysłaniu towaru co kończy proces wysyłki towaru.

3. Proces składania zamówienia:

- klient wybiera produkty ze sklepu do koszyka
- po zrobieniu zakupów wybiera przycisk " Do Kasy" tutaj podaje lub potwierdza dane do wysyłki i dane płatnika, wybiera sposób wysyłki lub odbioru
- następny krok to potwierdzenie zapoznania się z regulaminem sklepu i wybranie przycisku "Zamawiam i Płacę" który jest jednoznaczny z potwierdzeniem złożenia zamówienia i obowiązkiem zapłaty.
- klient otrzyma wiadomość email o złożonym zamówieniu, kolejny email otrzyma o realizacji zamówienia tj na jakim etapie jest jego zamówienie. W momencie wysyłki towaru klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość email.

4. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT,

Klient ma możliwość wyboru płatności w momencie gdy dokonał już zakupów i towar znajduje się w koszyku wybierając opcje „do kasy” i jeżeli chce może sfinalizować zakup jednym z kilku wariantów:
- płatność za pobraniem
- płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy
- płatność przelewem za pośrednictwem systemu płatności Payu dostępnego w trakcie składania zamówienia.
- odebrać osobiście.
                                                
5. Realizacja zamówienia i Wysyłka:

 1. Czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym produkcie i najczęściej wynosi 24 godziny nie wliczając sobót, dni wolnych i Świąt. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z opóźnieniem terminu realizacji klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość email lub telefonicznie

       2. Sprzedawca dostarcza towar Firmą Kurierską / Poczta Polską / Paczkomaty InPost

Firmy Kurierskie obsługujące nasz sklep DPD i FeDex, Pocztex - wszystkie podane ceny to ceny brutto.

Koszty wysyłki Kurierem DPD lub FeDex:
Koszt wysyłki za pobraniem wynosi 19zł.
Koszt wysyłki po przedpłacie ( przelew na konto ) wynosi 15zł.
Maksymalna waga jednej przesyłki to 30kg
Termin dostawy 95% na drugi dzień roboczy
Przesyłka ubezpieczona


Koszty wysyłki Pocztex:
Koszt wysyłki za pobraniem wynosi 16zł.
Koszt wysyłki po przedpłacie ( przelew na konto ) wynosi 13zł.
Maksymalna waga jednej przesyłki to 30kg
Termin dostawy : dwa do trzech dni roboczych
Przesyłka ubezpieczona

Paczkomaty InPost :
wysyłka tylko po przedpłacie. Koszt wysyłki 11 zł. Maksymalna waga 25kg.
Maksymalne wymiary 41 x 38 x 64 cm. Przesyłka nie ubezpieczona.

Koszt ubezpieczenia wynosi 2,0zł
Termin dostawy około 2 do 3 dni roboczychPoczta Polska:
Wysyłka po przedpłacie. Koszt wysyłki 8 zł. Maksymalna waga 1kg
Maksymalne wymiary: 21 x 30 x 50 cm - najczęściej wysyłamy bez oryginalnego opakowania
Termin dostawy od 2 do 5 dni roboczych
Przesyłka nie ubezpieczona.

 

Przesyłka zostanie dostarczona pod wskazany adres - nie dostarczamy przesyłek do rąk własnych chyba że klient złoży takie zlecenie w uwagach zamówienia.
W przypadku nieobecności adresata przesyłki rejestrowanej, doręczyciel umieszcza w skrzynce oddawczej, na drzwiach adresata lub w innym widocznym miejscu pisemne zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki oraz adresie Punktu Pocztowego, Punktu Awizacyjnego lub Oddziału, w którym przesyłkę należy odebrać w terminie kolejnych 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia.
 

Ceny za dostarczenie przesyłki każdorazowo widoczne są w trakcie procesu składania zamówienia, dodatkowo też aktualny cennik znajduje się pod linkiem:
http://iskuter.pl/formy-dostawy-wysylki-pm-13.html

3. Informacja o dostępności Produktu jest podawana przy karcie produktu.
4. W przypadku braku Produktu ( brak możliwości realizacji Zamówienia ) Klienta otrzyma niezwłocznie zwrot swoich uiszczonych opłat przelewem na wskazany rachunek bankowy lub zostanie zaproponowane inne rozwiązanie korzystniejsze dla Nabywcy – np. wymiana towaru na podobny o lepszych parametrach
5. W celu realizacji Zamówienia a dokładnie wysyłki Towaru , Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail lub je uzupełnienie na Koncie Klienta
6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia informacji o zmianie statusu zamówienia na "towary zostały wysłane"
7. Nabywca zostaje poinformowany przez Sprzedawcę wiadomością e-mail o wysłaniu towaru co kończy proces realizacji wysyłki towaru.
8. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 501418970 lub via e-mail kontakt@superskuter.com.pl Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
9.
Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę pod kątem:
- uszkodzenia mechanicznego przesyłki
- zgodności zawartości przesyłki z zamówieniem,
W przypadku stwierdzenia wystąpienia którejś z powyższych niezgodności
prosimy o sporządzenie ( spisanie ) protokołu reklamacyjnego towaru w obecności kuriera lub przez kuriera.
 W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.
Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Odpowiedzialność i obowiązki Nabywcy / Klienta, Konsumenta i Sprzedawcy

1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego  
2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie treści na Sklepie Internetowym ( komentarze do artykułów, opinie o produkcie itd.)- a zarazem nie mogą one naruszać postanowień Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa. W szczególności zabrania się:
- zamieszczania Treści o charakterze reklamowym.
                    - zamieszczania treści z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
                    - zamieszczania treści obraźliwych powszechnie uznawanych za obraźliwe,
3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego a dokładniej do składania zamówień , ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
                    - podał dane wprowadzające w błąd Sprzedawcę lub osoby trzecie
                    - działał na szkodę Sprzedawcy lub osób trzecich. 
4. Sprzedawca w miarę możliwości dba o stronę techniczną sklepu internetowego. Wszelkie reklamację dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego prosimy składać na adres kontakt(at)superskuter.com.pl.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
         
- szkody powstałe poprzez podawanie danych dostępu do Konta Klienta osobom trzecim

7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

 

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów / Produktu zawartej na odległość,

umowę uważa się za nie zawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń na zasadach opisanych poniżej:

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni i wysłanie oświadczenia do siedziby firmy poprzez: mail, fax, pocztę itd.

Termin ten jest liczony od momentu wydania Konsumentowi towaru.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu:

www.iskuter.pl/odst.txt

 

2. Zwrot wszystkich świadczeń ze strony Sprzedawcy nastąpi do 14 - tu dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia pod warunkiem uzyskania uprawnienia do odstąpienia od umowy. Zwrot płatności odbywa się w taki sam sposób jaki dokonał zakup konsument chyba że konsument wybierze inną formę.

3. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.
Zarazem prosimy o dołączenie dokumentu sprzedaży

Konsument musi zwrócić towar do 14- tu dni kalendarzowych od dnia którego odstąpił od umowy

     5. Zwrotu można dokonać: 
-na adres firmy najtańszą firmą wykonującą usługi dostępną w Naszym sklepie internetowym.
- dostarczyć osobiście do siedziby firmy

W przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztową (Ze względu na gabaryty i wagę towaru) - prosimy o kontakt z firmą

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
- Nabycia towarów które są wyraźnie przygotowane dla klienta - modyfikowane, robione na zamówienie
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne
9. W przypadku wybrania rodzaju dostawy z koniecznością wykonania przedpłaty to na tą wpłatę czekamy do siedmiu dni. Po tym terminie zwracamy się z przypomnieniem do klienta w celu dokończenia zamówienia lub rozwiązania umowy

 

8. Reklamacje / Niezgodność Towaru z umową.


Klienci zarejestrowani:
Reklamacje można składać korzystając z formularza dostępnego na swoim koncie po zalogowaniu w sklepie internetowym.
Klienci nie zarejestrowani: Nie mają konta w sklepie internetowym więc zgłoszenie prosimy wysyłać poprzez email. Zgłoszenie takie powinno zawierać:
1. Imię i Nazwisko
2. Adres email
3. Numer zamówienia / Pozycji na zamówieniu której dotyczy reklamacja
4. Opis
Po wypisaniu i przesłaniu takiego zgłoszenia na adres kontakt(at)superskuter.com.pl w/w formularza ( dotyczy to klientów zarejestrowanych jak i bez rejestracji ) firma MarBet rozpatruje w ciągu 7 dni reklamacje. O jej zakończeniu poinformuje klienta via email
W momencie odsyłania reklamowanego produktu prosimy adresować na adres: MarBet - Marcin Pietroń ul. Sienkiewicza 28 44-120 Pyskowice  z dopiskiem „reklamacja ”.
Nie przyjmujemy przesyłek za "pobraniem".
Jeżeli to możliwe prosimy o wysyłkę za pośrednictwem Paczkomaty InPost Paczkomat PYS987, Poczty Polskiej lub InPost
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru. lub zwrot środków w sposób przekazany przez klienta.
Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z umową sprzedaży zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza  ani nie pozbawia uprawnień Konsumenta jakie mu przysługują na podstawie ogólnych przepisów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta można składać pisemnie bezpośrednio w siedzibie firmy.


9. GWARANCJE

Wszystkie towary dostępne w ofercie są objęte rękojmą lub są rozszerzone o gwarancje . Jeżeli nabywcą towaru nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 k.c. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Gwarancja obejmuje czas trwania do 24 - miesięcy. Czas trwania gwarancji podany jest na karcie produktu oraz w karcie gwarancyjnej.
Gwarancja zawiera;

- wystawiana jest w formie pisemnej w języku polskim dołączonego do towaru, zawierająca numer i serie produktu
- Adres i nazwę Gwaranta lub jego przedstawiciela
- Warunki i postępowanie z produktem - oświadczenia gwarancyjne zawierające podstawowe informacje potrzebne do wykonania uprawnień z tytułu gwarancji
Gwarancja dołączana jest z produktem wraz z dowodem zakupu. Gwarancja nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Link do zakładki: http://iskuter.pl/gwarancja-pm-14.html

10. Zastrzeżenia prawne / Spory

Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi.
Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody lub zgody ich właścicieli. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sklepu to zdjęcia wykonane rzeczywistych produktów. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.

 1. W przypadku gdy dojdzie przez Klienta do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat ( adres przedsiębiorcy )


..................................................................................................................................................

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)...................................................................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)........................................................................................


– Adres konsumenta(-ów).......................................................................................................

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
........................................................................................


– Data............................................................................................................................
 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

- wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);oraz

- pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Plahttp://ec.europa.eu/consumers/odrtforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


 


 


 


Przejdź do strony głównej

Nasze nowości

Promocje

Kontakt

 • E-mail:kontakt@superskuter.com.pl
 • Telefon501418970
 • Gadu Gadu2278617
 • Godziny działania sklepuSprzedaż części na miejscu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym Zamówienia 7dni/24h

Systemy płatności

 • PayU
 • eserivce
 • Przelewy24
 • First Data Polcard
 • PayU Raty
 • BGŻ

Chmura tagów

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl